{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/l1r60n5gn%2Fup%2F620f057f969a4_1920.png","height":45}
 • HOME
 • About us
 • Portfolio
 • News
 • Recruit
 • Contact
 • {"google":["Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/l1r60n5gn%2Fup%2F6212dbb6daf63_1920.png","height":33}
 • HOME
 • About us
 • Portfolio
 • News
 • Recruit
 • Contact
 • Contact

  ADDRESS

  본사 : 경상북도 경산시 옥산로 35, 2층 202호

  전시사업부 : 서울 마포구 잔다리로 62-1 미래의창빌딩 2층

  제작국 : 경기도 고양시 일산동구 공릉천로 389

  CALL

  TEL 02-359-5613

  FAX 02-359-5614

  e-mail

  dngyg@naver.com

   | 지하철

     합정역 (2호선, 6호선) 2번출구에서 도보 400m

     홍대입구역 (경의중앙, 공항, 2호선) 1번출구에서 도보 600m

   

   | 버스

     우리은행서교동 지점 역(14941,14761) : 마포 08, 마포 09

     서교동역(14013, 14014) : 730, 271, 602, 603, 604, 761, N26, N62, 6712, 6716, 7612,  3100, 1000, 1300, 1301, 1302, 1400, 1500, 1601, 921

   

   | 자가용

     서울시 마포구 잔다리로 62-1 2층 미래의창빌딩

     * 주차 불가

  {"google":["Raleway"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}